1900 561 558
( 2000đ/phút )

CẬP NHẬT PHẦN THƯỞNG MỚI - PHÚC LỢI VIP ĐẦU TUẦN
07-07-2017

CẬP NHẬT PHẦN THƯỞNG MỚI - PHÚC LỢI VIP ĐẦU TUẦN

Trong tháng 7 này, Hoàng Thượng quyết định làm mới Phúc Lợi Vip đầu tuần với những phần thưởng mới vô cùng giá trị như sau:

- Thêm chìa khóa Vàng ( Cửu Hợp Tháp)

- Thêm Hộp mảnh Thần (Trân Bảo)

- Thêm Tinh Đồ

- Thêm Tinh Thần Nguyên

- Thêm Quả Kỳ Dị

Thời gian áp dụng: 0h ngày 10/07 (Thứ Hai)

PHÚC LỢI VIP
VIPThưởng
VIP 0Túi Quà Đá Lv3*3Dưỡng Tâm Đơn*30Tinh Lực Đơn*2
VIP 1 - VIP 3Chìa Khóa Vàng*10Dưỡng Tâm Đơn*30Tinh Lực Đơn*2
VIP 4 - VIP 5Quà VIP5Dưỡng Tâm Đơn*40Tinh Lực Đơn*2
VIP 6 - VIP 7Hộp Đá-Siêu*2Dưỡng Tâm Đơn*40Tinh Lực Đơn*2
VIP 8 - VIP 10Tinh Đồ*10Dưỡng Tâm Đơn*40Tinh Lực Đơn*2
VIP 11 - VIP 13Hộp Mảnh-Thần*3Dưỡng Tâm Đơn*40Quỳnh Tương*2
VIP 14Tinh Thần Nguyên*1Túi Tăng Kỹ Năng*10Túi EXP Tài Nghệ*50
VIP 15Tinh Thần Nguyên*2Túi Tăng Kỹ Năng*15Túi EXP Tài Nghệ*50
VIP 16Quả Kì Dị*1Uy Hổ Kỳ*1Túi EXP Tài Nghệ*100