CHUỖI SỰ KIẾN MỚI (10/08-13/08/18)
09-08-2018

Nạp Vàng Tặng 100% Vàng & Quà Hiếm

Thời gian: 10h ngày 10/8 - 23h59 ngày 11/8 áp dụng cho S1- S165
Thời gian: 10h ngày 12/8 - 23h59 ngày 13/8 áp dụng cho S1 - S166

Số vàng nạpPhần thưởng    
8080 VàngHướng Dương*5Đặc tính tăng hoàng*1Hoa Cúc Nở*3 
200200 VàngHướng Dương*15Đặc tính tăng hoàng*1Hoa Cúc Nở*5 
388400 VàngHướng Dương*25Đặc tính tăng hoàng*1Hoa Cúc Nở*10 
800800 VàngHướng Dương*50Đặc tính tăng hoàng*2Hoa Cúc Nở*20 
12001200 VàngHướng Dương*75Đặc tính tăng hoàng*3Hoa Cúc Nở*50Đá Luyện*1
20002000 VàngHướng Dương*125Đặc tính tăng hoàng*6Hoa Cúc Nở*100Đá Luyện*2
40004000 VàngHướng Dương*250Đặc tính tăng hoàng*12Hoa Cúc Nở*150Đá Luyện*3
67506750 VàngHướng Dương*425Đặc tính tăng hoàng*20Hoa Cúc Nở*200Đá Luyện*5