1900 561 558
( 2000đ/phút )

CHUỖI SỰ KIẾN MỚI (10/08-13/08/18)
09-08-2018

NẠP VÀNG TẶNG 30% VÀNG & VẬT PHẨM HIẾM

Thời gian: 0h ngày 10/8 - 23h59 ngày 13/8/2018
Phạm vi: S1 - S166

Số vàng nạpPhần thưởng    
Bất kỳHoa Cúc Nở*25Đặc Tính Tăng Hoàn*2Túi Tăng Kỹ Năng*2Hướng Dương*5Tinh Thần Nguyên*1