CHUỖI SỰ KIẾN MỚI (10/08-13/08/18)
09-08-2018

Tiêu Vàng Tích Lũy Nhận Quà Hiếm

Thời gian: 0h ngày 10/8 - 23h59 ngày 13/8/2018
Phạm vi: S1 - S166

Nội dungMốcPhần thưởng  
Tiêu tích lũy đạt mốc Vàng quy định sẽ được nhận thưởng ko reset            200Đĩnh Bạc*20Hướng Dương*3Hoa Cúc Nở*10
400Đĩnh Bạc*20Hướng Dương*5Hoa Cúc Nở*20
800Đĩnh Bạc*40Hướng Dương*10Hoa Cúc Nở*30
1200Hoa Quốc Sắc Thiên Hương*1Hướng Dương*15Hoa Cúc Nở*40
3000Hồn Mị Bát Tử*1Hướng Dương*20Hoa Cúc Nở*80
5000Hồn Mị Bát Tử*1Hướng Dương*25Tinh Thần Nguyên*2
10000Hồn Mị Bát Tử*1Hướng Dương*30Hoa Cúc Nở*200
20000Hộp Mảnh-Thần*40Hướng Dương*35Hoa Cúc Nở*400
30000Hoa Hẹn Ước*1Hướng Dương*40Hoa Cúc Nở*500
40000Đá Tăng ST Lv7Hướng Dương*50Uy Hổ Kỳ*1
60000Uy Hổ Kỳ*1Hướng Dương*60Hoa Hẹn Ước*1
80000Tinh Thần Nguyên*7Ngọc Thú Cưng*1Ngôi Sao bay*1
100000Tinh Thần Nguyên*8Uy Hổ Kỳ*1Ngôi Sao bay*1