CHUỖI SỰ KIỆN RA MẮT
14-12-2016 đến 23/12/2016

KHO BÁU CUNG ĐÌNH

KHO BÁU CUNG ĐÌNH - NHẬN LỮ BỐ, SẮC PHONG LỆNH CỔ   

     ● Thời gian: 0h ngày 06/06 -23h59 ngày 12/06

     ● Phạm vi áp dụng: S1 - S71

     ● Hướng dẫn: Vào Hoạt Động - Kho Báu Cung Đình

 ✻ CÁCH THAM GIA:

    ✦ Mỗi ngày nạp ít nhất 80 Vàng trở lên sẽ nhận được quà từng ngày.

    ✦ Nạp liên tục trong 7 ngày, sẽ nhận được tổng cộng:

          ● 30 mảnh Hồn Lữ Bố

          ● 4 Túi 100 Vàng

          ● 30 Hộp Đá Siêu

          ● 20 Sắc Phong Lệnh Cao

          ● 6 Sắc Phong Lệnh Thiên

          ● 1 Sắc Phong Lệnh Cổ

Chú ý: Nạp thiếu 1 ngày sẽ không nhận được mốc quà cuối cùng

 ✻ CHI TIẾT PHẦN THƯỞNG:

Mốc Vàng Tiêu Tích LũyPhần Thưởng
Ngày 1 Hồn phách Lữ Bố *1Sắc Phong Lệnh-Cao*5Hộp Đá-Siêu*1
Ngày 2 Hồn phách Lữ Bố *2Sắc Phong Lệnh-Cao*5Hộp Đá-Siêu*2
Ngày 3 Hồn phách Lữ Bố *3Sắc Phong Lệnh-Cao*10Hộp Đá-Siêu*3
Ngày 4Túi 100 Vàng*1Hồn phách Lữ Bố *4Sắc Phong Lệnh-Thiên*1Hộp Đá-Siêu*4
Ngày 5Túi 100 Vàng*1Hồn phách Lữ Bố *5Sắc Phong Lệnh-Thiên*2Hộp Đá-Siêu*5
Ngày 6Túi 100 Vàng*1Hồn phách Lữ Bố *6Sắc Phong Lệnh-Thiên*3Hộp Đá-Siêu*6
Ngày 7Túi 100 Vàng*1Hồn phách Lữ Bố *9Sắc Phong Lệnh-Cổ*1Hộp Đá-Siêu*9