Chuỗi Sự Kiện (12/11-18/11)
07-11-2019

Nạp tích lũy

-= Nạp tích lũy =-

Thời gian:
  • 12/11 - 14/11 | Áp dụng: S1 - S209.
Số Vàng nạpQuà
200Hoa Ngôi Sao Bay*1Chìa Thần Bí*10Đá Đột Phá Trang bị*5
388Đá EXP Thời Trang*10Vàng*300Đá Thức Tỉnh*2
800Hộp Sách KN Cao*1Uy Hổ Kỳ*1Đá Hợp Tâm Thú Cưng*2
1200Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1Long Văn Bích*2Đá Đột Phá Trang Bị*20
2000Đá Cầu Vồng*1 (tẩy tư chất pet đỏ 100%)Long Văn Bích*3Đá Đột Phá Trang Bị*30
4000Quyển Luyện Đá (Song 1)*1Quà Thú Cưng*1Ngọc Bội Tuyến*40
6750Uy Hổ Kỳ*1Thiên Ngoại Vẫn Thiết *4Quà Ngọc Bội Tím*1
13500Hồn Đỗ Thập Nương*10Thiên Ngoại Vẫn Thiết *6Quyển Luyện Đá (Song 2)*1
20000Hồn Đỗ Thập Nương*20Thiên Ngoại Vẫn Thiết *8Quà Tiêu Tương*1
30000Hồn Đỗ Thập Nương*100Thiên Ngoại Vẫn Thiết *12Quà Bộ Tiêu Tương*1
40000Quà Bộ Tinh Hán*1Uy Hổ Kỳ*2Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *2
50000Tinh Hoa Linh Thú*40Uy Hổ Kỳ*3Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1