Chuỗi Sự Kiện (25/10 – 28/10)
24-10-2019

Nạp tích lũy nhận Thời Trang Cam Hỏa Thủy Thần & Giày Tinh Hán

-= Nạp tích lũy nhận Thời Trang Cam Hỏa Thủy Thần & Giày Tinh Hán =-

Thời gian:
  • 25/10 - 27/10 Áp dụng: S1 - S208
  • Hoàng Long Ngọc, Hòa Thị Bích là 2 item dùng để cường hóa Hình, Hình được cường hóa càng cao, càng tăng sức mạnh toàn team
Số Vàng nạpQuà  
80Vàng*100Tinh Thần Nguyên*1Đá Thức Tỉnh*1
200 (Ưu Đãi Hủy Diệt)Vàng*200Hoàng Long Ngọc*10Hoa Sinh Nhật Vui Vẻ Liên Server*1
388 (Mừng update)Vàng*300Hoàng Long Ngọc*15Khung Chat Mèo Đáng Yêu*1
800 (ưu đãi )Vàng*400Uy Hổ Kỳ*1Đá Tinh Luyện*10
1200Vàng*500Đá Thức Tỉnh*3Đá Tinh Luyện*15
2000Đá Tẩy Luyện Thấp*10Hòa Thị Bích*10Đá Cầu Vồng*1 (tẩy tư chất pet đỏ 100%)
4000 (ưu đãi )Đá Đột Phá Trang Bị*50Hòa Thị Bích*10Đá Nhanh Nhẹn lv6*1
6750Hộp Trang Sức Hỏa Thủy ThầnThiết Ngoại Vẫn Thiết *4Bùa Tăng Kỹ Năng-Cao *40
13500Hộp Đầu Sức Hỏa Thủy ThầnThiết Ngoại Vẫn Thiết *6Đá Luyện Cao*3
20000 (ưu đãi )Hộp Y Phục Hỏa Thủy ThầnThiết Ngoại Vẫn Thiết *8Đá Luyện Cao*5
30000Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1Thiết Ngoại Vẫn Thiết *12Đá Tinh Luyện*100
40000Đá Đột Phá Trang Bị*200Đá Tinh Luyện Cao*50Đá Tinh Luyện*150
50000Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1Giày Tinh Hán*1Hộp Tinh Phách Lv7*3