Chuỗi Sự Kiện (26/11-28/11)
25-11-2019

Nạp tích lũy nhận Phi Phong Đỏ

-= Nạp tích lũy nhận Phi Phong Đỏ =-

Thời gian:
  • 26/11 - 28/11 | Áp dụng: S1 - S209.
Số Vàng nạpQuà
200Đá Đột Phá Trang bị*5Hẹn Ước*1Đá Thức Tỉnh*1
388Vàng*300Tinh Thần Nguyên*3Hộp Sách KN Cao*1
800 (ưu đãi)Uy Hổ Kỳ*1Ngọc Thú Cưng*1 (tẩy skill pet)Đĩnh Bạc Lớn*600
1200Đá Nhanh Nhẹn Lv6*1Đá Đột Phá Trang Bị*20Đá Tinh Luyện*10
2000 (Hiếm)Long Văn Bích*3Hòa Thị Bích*10Đá Tinh Luyện*20
4000 (ưu đãi)Quyển Luyện Đá (Song 1)*1Tinh Hoa Linh Thú*5Đá Tinh Luyện*25
6750Ngọc Bội Tuyến*50Thiết Ngoại Vẫn Thiết *4Đá Tinh Luyện Cao*10
13500Quyển Luyện Đá (Song 2)*1Thiết Ngoại Vẫn Thiết *6Đá Tinh Luyện*50
20000 (ưu đãi)Ngọc Bội Tuyến*60Thiết Ngoại Vẫn Thiết *8Quà Tiêu Tương*1
30000Phi Phong Đỏ*1 (Túy Mộng Thương Lan)Thiết Ngoại Vẫn Thiết *12Hình Ngoại Thất Vàng*5
40000Quà Bộ Tinh Hán*1Đá Tinh Luyện Cao*20Đá Tẩy Luyện Cao*30
50000Hộp Tinh Phách lv7*3Đá Tinh Luyện*200Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1