Chuỗi Sự Kiện (28/11-02/12)
28-11-2019

Nạp tích lũy nhận Giày Dao Quang

-= Nạp tích lũy nhận Giày Dao Quang =-

Thời gian:
  • 29/11 - 02/12 | Áp dụng: S1 - S209.
Long Văn Bích là vật phẩm hiếm dùng để nâng cấp Hình.
Số Vàng nạpQuà
388 (Ưu Đãi Hủy Diệt)Tinh Thần Nguyên*10Đá EXP Thời Trang*10Đá Thức Tỉnh*2
800 (Ưu Đãi 1 lần duy nhất)Khung Avatar Hoa Cẩm ChướngĐá Tinh Luyện*10Hạnh Phúc Đoàn Viên*2
1200Đá Hợp Tâm Thú Cưng*3Đá Tinh Luyện*15Đá Đột Phá Trang Bị*20
2000 (Ưu Đãi 1 lần duy nhất)Đá Thức Tỉnh*10Quà Tiềm Năng*10Đá Đột Phá Trang Bị*30
4000Quyển Luyện Đá (Song 1)*1Đá Tinh Luyện*20Ngọc Bội Tuyến*40
6750 (Ưu Đải Hủy Diệt)Uy Hổ Kỳ*1Thiết Ngoại Vẫn Thiết *4Quà Ngọc Bội Tím*1
13500Hồn Vũ Văn Thái*10Thiết Ngoại Vẫn Thiết *6Đá Tinh Luyện*40
20000Hồn Vũ Văn Thái*20Thiết Ngoại Vẫn Thiết *8Đá Luyện Cao*5
30000Hồn Vũ Văn Thái*30Thiết Ngoại Vẫn Thiết *12Ngọc Bội Tuyến*80
40000Hồn Vũ Văn Thái*150Giày Thiên Toàn*1Đá Tinh Luyện*150
50000Hồn Vũ Văn Thái*250Giày Dao Quang*1Đá Tinh Luyện*200