Chuỗi Sự Kiện (29/10 – 31/10)
28-10-2019

Nạp Tích Lũy

-= Nạp Tích Lũy =-

Thời gian:
  • 29/10 - 31/10 Áp dụng: S1 - S208
Số Vàng nạpQuà
388Sắc Phong Lệnh Cổ*1Đá Thức Tỉnh*2Chìa Thần Bí*5
800Sắc Phong Lệnh Cổ*2Đá Tinh Luyện*10Chìa Thần Bí*10
1200Đá Hợp Tâm Thú Cưng*3Đá Tinh Luyện*15Đá Thức Tỉnh*3
2000Đá Cầu Vồng*1 (tẩy tư chất pet đỏ 100%)Quà Tiềm Năng*10Quẻ Từ*20
4000Đá Thức Tỉnh*5Đá Tinh Luyện*20Quẻ Từ*30
6750Uy Hổ Kỳ*1Thiên Ngoại Vẫn Thiết *4Tinh Hoa Linh Thú*10
13500Hồn Thôi Oanh Oanh*10Thiên Ngoại Vẫn Thiết *6Đá Luyện Cao*3
20000Hồn Thôi Oanh Oanh*20Thiên Ngoại Vẫn Thiết *8Đá Luyện Cao*4
30000Hồn Thôi Oanh Oanh*30Thiên Ngoại Vẫn Thiết *12Đá Luyện Cao*5
40000Hồn Thôi Oanh Oanh*150Quà Bộ Thiên Toàn*1Đá Tinh Luyện*150
50000Hồn Thôi Oanh Oanh*250Giày Dao Quang*1Đá Tinh Luyện*200