Chuỗi Sự Kiện (3/12 – 5/12)
02-12-2019

Nạp tích lũy nhận Dương Lục Lan (mới)

-= Nạp tích lũy nhận Dương Lục Lan (mới) =-

Thời gian:
  • 3/12 - 5/12 | Áp dụng: S1 - S210.
Hoàng Long Ngọc, Hòa Thị Bích là 2 item dùng để cường hóa Hình, Hình được cường hóa càng cao, càng tăng sức mạnh toàn team.
Số Vàng nạpQuà
200 (Ưu Đãi Hủy Diệt)Vàng*500Hoàng Long Ngọc*10Hạnh Phúc Đoàn Viên (liên server)*1
388 (Ưu Đãi Hủy Diệt)Vàng*500Đá Đột Phá Trang bị*10Cung Tiễn*10
800 (Ưu Đãi Hủy Diệt)Uy Hổ Kỳ*1Đá Đột Phá Trang bị*10Cung Tiễn*15
1200Đá Thức Tỉnh*5Đá Đột Phá Trang Bị*20Cung Tiễn*20
2000 (Ưu Đãi Hủy Diệt)Vàng*1000Đá Cầu Vồng*1 (tẩy tư chất pet đỏ 100%)Đá Tinh Luyện*20
4000 (Ưu Đãi Hủy Diệt)Vàng*2000Hòa Thị Bích*20Đá Tinh Luyện*25
6750Hồn Dương Lục Lan*10Thiết Ngoại Vẫn Thiết *4Quà Ngọc Bội Tím*1
13500Hồn Dương Lục Lan*20Thiết Ngoại Vẫn Thiết *6Long Văn Bích*5
20000 (ưu đãi )Hồn Dương Lục Lan*100Thiết Ngoại Vẫn Thiết *8Đá Tinh Luyện*70
30000Giày Thiên Toàn*1Thiết Ngoại Vẫn Thiết *12Ngọc Bội Tuyến*80
40000Quà Ngọc Bội Cam*1Đá Tẩy Luyện Cao*30Đá Tinh Luyện*150
50000Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1Đá Tẩy Luyện Cao*50Ngọc Bội Tuyến*120