Chuỗi Sự Kiện (3/12 – 6/1)
02-01-2020

Nạp tích lũy nhận Thẩm Thanh & Giày Dao Quang

-= Nạp tích lũy nhận Thẩm Thanh & Giày Dao Quang =-

Thời gian:
  • 3/1 - 6/1 | Áp dụng: S1 -S212.
Hoàng Long Ngọc, Hòa Thị Bích là 2 item dùng để cường hóa Hình, Hình được cường hóa càng cao, càng tăng sức mạnh toàn team.
Số Vàng nạpQuà
200 (Ưu Đãi Hủy Diệt)Vàng*500Hoàng Long Ngọc*10Hạnh Phúc Đoàn Viên (liên server)*1
388 (Ưu Đãi Hủy Diệt)Vàng*500Đá Đột Phá Trang bị*10Xẻng Lạc Dương*10
800 (Ưu Đãi Hủy Diệt)Uy Hổ Kỳ*1Đá Đột Phá Trang bị*10Xẻng Lạc Dương*20
1200Đá Thức Tỉnh*5Đá Đột Phá Trang Bị*20Xẻng Lạc Dương*30
2000 (Ưu Đãi Hủy Diệt)Mèo May Mắn*100Đá Cầu Vồng*1 (tẩy tư chất pet đỏ 100%)Xẻng Lạc Dương*40
4000 (Ưu Đãi Hủy Diệt)Mèo May Mắn*150Khung Avatar Sắc Hồng*1Xẻng Lạc Dương*50
6750Ngọc Bội Tuyến*40Thiết Ngoại Vẫn Thiết *4Quyển Luyện Đá (Song 1)*1
13500Hồn Thẩm Thanh*50Thiết Ngoại Vẫn Thiết *6Mèo May Mắn*200
20000 (ưu đãi )Ngọc Bội Tuyến*200Thiết Ngoại Vẫn Thiết *8Xẻng Lạc Dương*100
30000Giày Thiên Toàn*1Thiết Ngoại Vẫn Thiết *12Xẻng Lạc Dương*200
40000Ngọc Bội Tuyến*250Đá Tẩy Luyện Cao*30Đá Tinh Luyện*150
50000Giày Dao Quang*1Đá Tẩy Luyện Cao*50Mèo May Mắn*300