Chuỗi Sự Kiện (7/1 – 9/1)
06-01-2020

Nạp tích lũy nhận Ngọc Bội Cam & Quà Bộ Tinh Hán

-= Nạp tích lũy nhận Ngọc Bội Cam & Quà Bộ Tinh Hán =-

Thời gian:
  • 7/1 - 9/1 | Áp dụng: S1 - S212.
  • 10h ngày 13/12 - 16/12
Số Vàng nạpQuà
200Vàng*200Danh Hiệu Truyền Thái YĐá Thức Tỉnh*1
388Vàng*300Chìa Khóa Tử Kim*20Đá Thức Tỉnh*1
800 (ưu đãi)Uy Hổ Kỳ*1Vé Biến Đổi*1Đĩnh Bạc Lớn*600
1200Vàng*500Đá Đột Phá Trang Bị*20Đá Tinh Luyện*10
2000 (Hiếm)Vàng*1000Hòa Thị Bích*10Đá Tinh Luyện*20
4000 (ưu đãi)Phi Phong Vàng*1Tinh Hoa Linh Thú*5Đá Tinh Luyện*25
6750Quà Ngọc Bội Tím*1Ngọc Bội Tuyến*20Đá Tinh Luyện Cao*10
13500Hồn Vũ Văn Thái*10Ngọc Bội Tuyến*30Đá Tinh Luyện*50
20000 (ưu đãi)Hồn Vũ Văn Thái*20Ngọc Bội Tuyến*40Quà Tiêu Tương*1
30000Hồn Vũ Văn Thái*30Ngọc Bội Tuyến*50Hình Ngoại Thất Vàng*5
40000Hồn Vũ Văn Thái*150Quà Bộ Tinh Hán*1Đá Tẩy Luyện Cao*30
50000Quà Ngọc Bội Cam*1Đá Tinh Luyện*200Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1