Chuỗi Sự kiện Đặc Biệt duy nhất ngày 13/6
12-06-2019

BXH Vui Vẻ Thúy Vân & Từ Hải

-= BXH Vui Vẻ Thúy Vân & Từ Hải =-

Thời gian:
  • 1h05 - 23h59 ngày 13/6 | Áp dụng S1 - S197
  • 1h ngày 14/6 trao quà
Hoa Socola Tình Yêu
Top BXH nhận hoaPhần thưởng   
Hạng 1Hồn Phách Thúy Vân*200Uy Hổ Kỳ*1Quà Tiêu Tương*1EXP Đơn Chí Tôn*100
Hạng 2-3Hồn Phách Thúy Vân*25Tinh Thần Nguyên*7Túi Tăng Kỹ Năng*20EXP Đơn Chí Tôn*70
Hạng 4-10Hồn Vệ Từ Hải *50Tinh Thần Nguyên*5Túi Tăng Kỹ Năng*15EXP Đơn Chí Tôn*40
Hạng 11-20Hồn Vệ Từ Hải *25Tinh Thần Nguyên*3Túi Tăng Kỹ Năng*7EXP Đơn Chí Tôn*10
Top BXH tặng hoaPhần thưởng   
Hạng 1Hồn Phách Thúy Vân*200Uy Hổ Kỳ*1Quà Tiêu Tương*1EXP Đơn Chí Tôn*100
Hạng 2-3Hồn Phách Thúy Vân*25Tinh Thần Nguyên*7Túi Tăng Kỹ Năng*20EXP Đơn Chí Tôn*70
Hạng 4-10Hồn Vệ Từ Hải *50Tinh Thần Nguyên*5Túi Tăng Kỹ Năng*15EXP Đơn Chí Tôn*40
Hạng 11-20Hồn Vệ Từ Hải *25Tinh Thần Nguyên*3Túi Tăng Kỹ Năng*7EXP Đơn Chí Tôn*10