Chuỗi Sự kiện Đặc Biệt duy nhất ngày 13/6
12-06-2019

Đổi Vật Phẩm Đặc Biệt - Giảm Giá

-=  Đổi Vật Phẩm Đặc Biệt - Giảm Giá =-

Thời gian:
  • duy nhất 13/6| Áp dụng S1 - S197
Vật Phẩm dùng để đổiVật Phẩm NhậnĐiều KiệnSố lần đổi
Sắc Phong Lệnh Thấp *48 + Bạc 30000Sắc Phong Lệnh Thiên *1VIP 0 Trở lên10 lần mỗi ngày
Sắc Phong Lệnh Sơ *8 + Bạc 30000Sắc Phong Lệnh Thiên *1VIP 0 Trở lên10 lần mỗi ngày
Sắc Phong Lệnh Cao*3 + Bạc 30000Sắc Phong Lệnh Thiên *1VIP 0 Trở lên10 lần mỗi ngày
Sắc Phong Lệnh Thiên*10 + Bạc 100000Sắc Phong Lệnh Cổ *1VIP 0 Trở lên1 lần mỗi ngày
Vàng*1299Nền Thu Thủy Y NhânVIP 0 Trở lên1 lần trong suốt sự kiện 1 lần
Vàng*1299Thủy NguyệtVIP 0 Trở lên1 lần trong suốt sự kiện 1 lần
Vàng*1299Vấn Đỉnh Thương KhungVIP 0 Trở lên1 lần trong suốt sự kiện 1 lần
Vàng*1299Hoa Đăng Sơ ThượngVIP 0 Trở lên1 lần trong suốt sự kiện 1 lần
Vàng*1299Khung Chat Trăng Thanh Gió MátVIP 0 Trở lên1 lần trong suốt sự kiện 1 lần
Vàng*3999Khung Avatar Như Hoa Tự CẩmVIP 0 Trở lên1 lần trong suốt sự kiện 1 lần
Vàng*1Dưỡng Tâm Đơn*10VIP 0 Trở lên1 lần mỗi ngày
Vàng*1Thẻ Alaska*1VIP 4 trở lên1 lần mỗi ngày
Vàng*1Thẻ Husky*1Vip 4 trở lên1 lần mỗi ngày
Vàng*1Thẻ Cún Tuyết*1Vip 4 trở lên1 lần mỗi ngày
Vàng*1Thẻ Chihuahua*1Vip 4 trở lên1 lần mỗi ngày
Vàng*1Tinh Thần Nguyên*2Vip 8 trở lên1 lần mỗi ngày
Vàng*1 Quà Tiềm Năng*4Vip 10 trở lên1 lần mỗi ngày
Vàng*999Đá Thức Tỉnh*1Vip 2 trở lên2 lần mỗi ngày
Vàng*999Đá Thức Tỉnh*1Vip 10 trở lên5 lần mỗi ngày
Vàng*999Đá Luyện*1Vip 2 trở lên3 lần mỗi ngày
Vàng*1999Đá Luyện Cao*1Vip 2 trở lên2 lần mỗi ngày
Vàng*200Hộp Mảnh Thần*3Vip 1 trở lên5 lần mỗi ngày
Vàng*200Tinh Thần Nguyên*1Vip 1 trở lên5 lần mỗi ngày
Vàng*100Quà Tiềm Năng*1VIP 0 Trở lên20 lần mỗi ngày
Vàng*1060 (giảm giá đặc biệt)Đá Thân Mật Thú Cưng*4Vip 4 trở lênreset mỗi ngày
Vàng*4999 (giảm giá 50%)Đá Hợp Tâm Thú Cưng*5Vip 8 trở lên1 lần/suốt sự kiện
Vàng*6000 (giảm giá đặc biệt)Bùa Tẩy Luyện*100Vip 8 trở lên1 lần/suốt sự kiện
Vàng*3500 (giảm giá đặc biệt)Chìa Thần Bí*100Vip 8 trở lên2 lần/suốt sự kiện
Vàng*3500 (giảm giá 50%)Quà Thú Cưng*1Vip 8 trở lên1 lần/suốt sự kiện
Vàng*1699 (giảm giá đặc biệt)Hình Đồ Dùng Vàng*1VIP 0 Trở lên1 lần/suốt sự kiện