Chuỗi Sự kiện Đặc Biệt duy nhất ngày 13/6
12-06-2019

Nạp Tích Lũy

-= Nạp Tích Lũy =-

Thời gian:
  • duy nhất 13/6 Áp dụng: S1-197
Số Vàng nạpQuà
200Chìa Thần Bí*5Xu May Mắn*3Đá Thức Tỉnh*1
388Quà Tiềm Năng*5Xu May Mắn*5Đá Thức Tỉnh*1
800 (Ưu Đãi)Mảnh Tâm Pháp Vàng*10Mảnh Linh Thú*5Xu May Mắn*10
1200Đá Tăng ST5*1Quà Tiềm Năng*5Xu May Mắn*15
2000Sô Cô La Tình Yêu*70Hình Đồ Dùng Tím*1Xu May Mắn*20
4000Sô Cô La Tình Yêu*100Đá Hợp Tâm Thú Cưng*2Hình Đồ Dùng Vàng*1
6750Uy Hổ Kỳ*1Thiên Ngoại Vẫn Thiết *4Bùa Tăng Kỹ Năng-Cao *40
13500Đá Luyện Cao*3Thiên Ngoại Vẫn Thiết *6Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *1
20000Đá Thức Tỉnh*20Thiên Ngoại Vẫn Thiết *8Quà Tiêu Tương*1
30000Uy Hổ Kỳ*2Thiên Ngoại Vẫn Thiết *12Quà Bộ Tiêu Tương*1
40000Đá Luyện Cao*5Giày Tinh Hán*1Đá Nhanh Nhẹn Lv7*1
50000Đá Thức Tỉnh*30Quà Tiềm Năng*150Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1