Chuỗi Sự kiện Đặc Biệt duy nhất ngày 13/6
12-06-2019

Nạp x2

-=  Nạp x2 =-

Thời gian:
  • duy nhất 13/6 | Áp dụng S1 - S197
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*1Đặc tính tăng hoàng*1Tinh Thần Nguyên*1Hoa Sô Cô La*3
200200 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*1Đặc tính tăng hoàng*1Tinh Thần Nguyên*1Hoa Sô Cô La*5
388400 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*2Đặc tính tăng hoàng*1Tinh Thần Nguyên*1Hoa Sô Cô La*10
800800 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*4Đặc tính tăng hoàng*2Tinh Thần Nguyên*1Hoa Sô Cô La*20
12001200 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*6Đặc tính tăng hoàng*3Tinh Thần Nguyên*1Hoa Sô Cô La*50
20002000 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*8Đặc tính tăng hoàng*6Tinh Thần Nguyên*2Hoa Sô Cô La*100
40004000 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*16Đặc tính tăng hoàng*12Tinh Thần Nguyên*4Hoa Sô Cô La*150
67506750 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*30Đặc tính tăng hoàng*20Tinh Thần Nguyên*6Hoa Sô Cô La*200