Chuỗi Sự kiện Đặc Biệt duy nhất ngày 13/6
12-06-2019

Tiêu Tích Lũy

-= Tiêu Tích Lũy =-

Thời gian:
  • duy nhất 13/6 Áp dụng S1 - S197
Nội dungMốc Tiêu VàngPhần thưởng
Tiêu tích lũy đạt mốc Vàng quy định sẽ được nhận thưởng ko reset200Đỉnh Bạch Lớn*20Tinh Đồ*3Sô Cô La Tình Yêu*5
400Mảnh Tâm Pháp Vàng*1Đá Đột Phá Trang bị*5Sô Cô La Tình Yêu*10
800Mảnh Tâm Pháp Vàng*1Chìa Thần Bí*5Sô Cô La Tình Yêu*20
1200Mảnh Tâm Pháp Vàng*2Bùa Tăng Kỹ Năng-Cao *1Sô Cô La Tình Yêu*25
3000Mảnh Tâm Pháp Vàng*2Bùa Tăng Kỹ Năng-Cao *2Chìa Khóa Tử Kim*1
5000Mảnh Tâm Pháp Vàng*3Bùa Tăng Kỹ Năng-Cao *3Chìa Khóa Tử Kim*2
10000Đá Thân Mật Thú Cưng*2Đặc Tính Tăng Hoàn Cao*2Chìa Khóa Tử Kim*3
20000Đá Thân Mật Thú Cưng*4Đặc tính tăng hoàn*10Chìa Khóa Tử Kim*7
30000Uy Hổ Kỳ*1Đá Tăng ST lv6*1Đá Luyện Cao*2
40000Quà Bộ Tiêu Tương*1Đá Thức Tỉnh*5Phi Hoa Quyến Luyến*1