Chuỗi Sự kiện Đặc Biệt duy nhất ngày 13/6
12-06-2019

Tranh Mua

-= Tranh Mua =-

Thời gian:
  • duy nhất 13/6 | Áp dụng S1 - S197
ItemMức giảmGiá gốcGiá bánGiới hạn
Chìa Khóa Tử Kim*120%604820
Chìa Thần Bí*120%604820
Hộp Tấn Công-Thú20%20816610
Hộp Phòng Thủ-Thú20%20816610
EXP Đơn-Siêu*520%10080100
Dương Chi Tiên Lộ*170%39912020
Túi Tài Nguyên Siêu*120%18014410
Lò Tách-Cao20%5984785
Đá EXP Thời Trang20%26020820
Đá Phật Thủ20%504010
Đá Quan Âm20%18014410