Chuỗi Sự Kiện Duy nhất 24/6
23-06-2019

Nạp Tích Lũy

Tổng hợp thông tin 

-= Nạp Tích Lũy =-

Thời gian:
  • Duy nhất 24/6 Áp dụng: S1-198
Số Vàng nạpQuà
200Quà Vip 5*1Chìa Thần Bí*3Xu May Mắn*5
388Đá Thức Tỉnh*2Hình Ngoại Thất Lam*2Xu May Mắn*10
800Đĩnh Bạc Lớn*400Hình Ngoại Thất Tím*1Xu May Mắn*20
1200Đá Linh Thú*7Bùa Tăng Kỹ Năng Cao*20Xu May Mắn*30
2000Exp Đơn Thú Lớn*10Bùa Tăng Kỹ Năng Cao*30Xu May Mắn*40
4000Hình Ngoại Thất Vàng*1Đá Hợp Tâm Thú Cưng*2Xu May Mắn*50
6750Thiên Ngoại Vẫn Thiết *4Uy Hổ Kỳ*1Xu May Mắn*80
13500Thiên Ngoại Vẫn Thiết *6Đá Linh Thú*15Đá Chân Tiên*1
20000Thiên Ngoại Vẫn Thiết *8Đá Linh Thú*20Đá Chân Tiên*2
30000Thiên Ngoại Vẫn Thiết *12Đá Thức Tỉnh*30Quà Bộ Tiêu Tương*1
40000Đá Luyện Cao*5Uy Hổ Kỳ*2Hộp Mảnh-Thần*60
50000Hộp Tinh Phách lv7*3Uy Hổ Kỳ*3Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1