Chuỗi Sự Kiện Mới 7/8 - 9/8/2018
06-08-2018

Nạp Vàng Tặng 100% Vàng & Quà Hiếm

Thời gian: 10h ngày 7/8 - 23h59 ngày 7/8 áp dụng cho S1- S164
Thời gian: 10h ngày 8/8 - 23h59 ngày 9/8 áp dụng cho S1 - S166

Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngĐá EXP Thời Trang*1Hướng Dương*5Hoa Sô cô la Tình Yêu*3
200200 VàngĐá EXP Thời Trang*2Hướng Dương*15Hoa Sô cô la Tình Yêu*5
388400 VàngĐá EXP Thời Trang*4Hướng Dương*25Hoa Sô cô la Tình Yêu*10
800800 VàngĐá EXP Thời Trang*8Hướng Dương*50Hoa Sô cô la Tình Yêu*20
12001200 VàngĐá EXP Thời Trang*12Hướng Dương*75Hoa Sô cô la Tình Yêu*50Đá Luyện*1
20002000 VàngĐá EXP Thời Trang*20Hướng Dương*125Hoa Sô cô la Tình Yêu*100Đá Luyện*2
40004000 VàngĐá EXP Thời Trang*40Hướng Dương*250Hoa Sô cô la Tình Yêu*150Đá Luyện*3
67506750 VàngĐá EXP Thời Trang*70Hướng Dương*425Hoa Sô cô la Tình Yêu*200Đá Luyện*5