Chuỗi Sự Kiện Mừng Năm Mới (31/12 – 2/1)
30-12-2019

Nạp tích lũy nhận Thời Trang Cam Bạch Hổ & Giày Tinh Hán

-= Nạp tích lũy nhận Thời Trang Cam Bạch Hổ & Giày Tinh Hán=-

Thời gian:
  • 31/12 - 2/1 | Áp dụng: S1 - S212.
Hoàng Long Ngọc, Hòa Thị Bích là 2 item dùng để cường hóa Hình, Hình được cường hóa càng cao, càng tăng sức mạnh toàn team
Số Vàng nạpQuà
80Vàng*100Tinh Thần Nguyên*1Đá Thức Tỉnh*1
200 (Ưu Đãi Hủy Diệt)Vàng*200Hoàng Long Ngọc*10Hoa Sinh Nhật Vui Vẻ Liên Server*1
388 (Mừng update)Vàng*300Hoàng Long Ngọc*15Lưu Ly*20
800 (ưu đãi )Hộp Kiểu Tóc Bạch Hổ*1Uy Hổ Kỳ*1Đá Tinh Luyện*10
1200Vàng*500Đá Thức Tỉnh*3Đá Tinh Luyện*15
2000Hộp Phụ Kiện Bạch Hổ*1Hòa Thị Bích*10Đá Cầu Vồng*1 (tẩy tư chất pet đỏ 100%)
4000 (ưu đãi )Ngọc Bội Tuyến*40Hòa Thị Bích*10Đá EXP Thời Trang*100
6750Hộp Trang Sức Bạch Hổ*1Thiết Ngoại Vẫn Thiết *4Bùa Tăng Kỹ Năng-Cao *40
13500Hộp Đầu Sức Bạch Hổ*1Thiết Ngoại Vẫn Thiết *6Đá Luyện Cao*3
20000 (ưu đãi )Hộp Y Phục Bạch Hổ*1Thiết Ngoại Vẫn Thiết *8Đá EXP Thời Trang*150
30000Lửa Hoa*60Thiết Ngoại Vẫn Thiết *12Đá Tinh Luyện*100
40000Quà Ngọc Bội Cam*1Đá Tinh Luyện Cao*50Đá Tinh Luyện*150
50000Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1Giày Tinh Hán*1Hộp Tinh Phách Lv7*3