Chuỗi Sự Kiện Tuần (03/12 - 05/12)
02-12-2018

Nạp 1 lần - tặng 100% vàng

-= Nạp 1 lần - tặng 100% vàng =-

Thời gian: 3/12 - 5/12 Áp dụng S1 - S184 
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngQuẻ Từ*4Bùa Tăng Kỹ Năng-Cao*1Đá Luyện*1Đá Đột Phá Trang Bị *1
200200 VàngQuẻ Từ*4Bùa Tăng Kỹ Năng-Cao*1Đá Luyện*1Đá Đột Phá Trang Bị *1
388400 VàngQuẻ Từ*6Bùa Tăng Kỹ Năng-Cao*2Đá Luyện*1Đá Đột Phá Trang Bị *2
800800 VàngQuẻ Từ*6Bùa Tăng Kỹ Năng-Cao*4Đá Luyện*1Đá Đột Phá Trang Bị *4
12001200 VàngQuẻ Từ*10Bùa Tăng Kỹ Năng-Cao*6Đá Luyện*2Đá Đột Phá Trang Bị *6
20002000 VàngQuẻ Từ*10Bùa Tăng Kỹ Năng-Cao*8Đá Luyện*2Đá Đột Phá Trang Bị *8
40004000 VàngQuẻ Từ*14Bùa Tăng Kỹ Năng-Cao*16Đá Luyện*4Đá Đột Phá Trang Bị *16
67506750 VàngQuẻ Từ*20Bùa Tăng Kỹ Năng-Cao*30Đá Luyện*7Đá Đột Phá Trang Bị *30