Chuỗi Sự Kiện Tuần (04/01 - 07/01)
03-01-2019

Nạp Liên Tục 5 ngày

-= Nạp Liên Tục 5 ngày =-

Thời gian:
  • 4/1 - 8/1 | Áp dụng S1 - S187
Nội dung:
Mỗi ngày nạp 200 vàngPhần Thưởng
Ngày 1 nạp 200 vàng nhậnTinh Thần Nguyên*1Vàng*100Quà Tết*15
Ngày 2 nạp 200 vàng nhậnTinh Thần Nguyên*2Vàng*100Quà Tết*15
Ngày 3 nạp 200 vàng nhậnTinh Thần Nguyên*3Vàng*100Quà Tết*15
Ngày 4 nạp 200 vàng nhậnTinh Thần Nguyên*4Quà Tiềm Năng*5Đá Thức Tỉnh*3Quà Tết*25
Ngày 5 nạp 200 vàng nhậnTinh Thần Nguyên*5Uy Hổ Kỳ*1Quà Tiềm Năng*10Đá Đột Phá Trang Bị*20