Chuỗi Sự Kiện Tuần (04/01 - 07/01)
03-01-2019

Nạp Tích Lũy 4 Ngày

-= Nạp Tích Lũy 4 Ngày =-

Thời gian:
  • 4/1 - 7/1 | Áp dụng S1 - S186
Số Vàng Nạp tích lũyQuà
388Đá Luyện*1Đĩnh Bạc Lớn*200EXP Đơn Siêu*20
800Đặc tính tăng hoàn*5Đĩnh Bạc Lớn*400EXP Đơn Siêu*30
1200Đá Đột Phá Trang bị*20Đĩnh Bạc Lớn*600EXP Đơn Siêu*50
2000Hồn Tĩnh Vương*5Tinh Thần Nguyên*2EXP Đơn Siêu*70
4000Hồn Tĩnh Vương*5Quà Tiềm Năng*10EXP Đơn Siêu*100
6750Hồn Tĩnh Vương*10Quy Giáp*20EXP Đơn Siêu*150
13500Hồn Tĩnh Vương*10Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *1EXP Đơn Siêu*300
20000Hồn Tĩnh Vương*20Đá Giảm ST Lv7EXP Đơn Siêu*500
30000Đá tiến cấp trân bảo cao*3Đá Luyện Cao*5Đá Thức Tỉnh*25
40000Đá Luyện*20Uy Hổ Kỳ*2Quà Tiêu Tương*1
50000Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1Uy Hổ Kỳ*2Đá Luyện Cao*10