Chuỗi Sự Kiện Tuần (04/01 - 07/01)
03-01-2019

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 4/1 - 6/1 | Áp dụng S1 - S186 
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngTinh Thần Nguyên*1Đặc tính tăng hoàng*1Sô Cô La Tình Yêu*3Quà Tết*5 
200200 VàngTinh Thần Nguyên*1Đặc tính tăng hoàng*1Sô Cô La Tình Yêu*5Quà Tết*15 
388400 VàngTinh Thần Nguyên*1Đặc tính tăng hoàng*1Sô Cô La Tình Yêu*10Quà Tết*25 
800800 VàngTinh Thần Nguyên*1Đặc tính tăng hoàng*2Sô Cô La Tình Yêu*20Quà Tết*50 
12001200 VàngTinh Thần Nguyên*1Đặc tính tăng hoàng*3Sô Cô La Tình Yêu*50Quà Tết*75 
20002000 VàngTinh Thần Nguyên*2Đặc tính tăng hoàng*6Sô Cô La Tình Yêu*100Quà Tết*125Đá Thức Tỉnh*2
40004000 VàngTinh Thần Nguyên*4Đặc tính tăng hoàng*12Sô Cô La Tình Yêu*150Quà Tết*250Đá Thức Tỉnh*4
67506750 VàngTinh Thần Nguyên*6Đặc tính tăng hoàng*20Sô Cô La Tình Yêu*200Quà Tết*425Đá Thức Tỉnh*7