Chuỗi Sự Kiện Tuần (04/01 - 07/01)
03-01-2019

Tiêu Tích Lũy

-=  Tiêu Tích Lũy =-

Thời gian:
  • 4/1 - 7/1 | Áp dụng S1 - S186
Nội dungMốc Tiêu VàngPhần thưởng
Tiêu tích lũy đạt mốc Vàng quy định sẽ được nhận thưởng ko reset200Chìa Thần Bí*5Quà Tết*3Sô Cô La Tình Yêu*5
400Quà Tết*5Đá Đột Phá Trang bị*5Sô Cô La Tình Yêu*10
800Quà Tết*10Tinh Đồ*9Sô Cô La Tình Yêu*20
1200Tinh Thần Nguyên*1Hộp Đá Siêu*5Sô Cô La Tình Yêu*30
3000Hồn phách Nhạc Phi *1Quả Thần Bí*3Sô Cô La Tình Yêu*40
5000Hồn phách Nhạc Phi *1Đá Tăng ST Lv6*1Quà Tết*25
10000Hồn phách Nhạc Phi *1Hoa Hẹn Ước*1Quà Tết*30
20000Tinh Thần Nguyên*10Quà Tiềm Năng*10Đá Giảm ST Lv7*1
30000Đá Luyện*4Uy Hổ Kỳ*1Quà Tết*40
40000Quà Bộ Thiên Toàn*1Quà Tết*50Hoa Hoa Sinh Nhật Vui vẻ LSV*2
60000Đá luyện*10Ngôi Sao Bay*2Đá Thức Tỉnh*15
80000Uy Hổ Kỳ*2Quà Tiềm Năng*25Thẻ Chuyển Hệ Phái*1
100000Đá Luyện cao*5Đá Nhanh Nhẹn Lv7*1Quy Giáp*500
130000Đá Chân Tiên*3Tiền Bói*300EXP Đơn Chí Tôn*90
160000Đá Luyện cao*7Quy Giáp*300EXP Đơn Chí Tôn*120
200000Đá Chân Tiên*6Quy Giáp*500EXP Đơn Chí Tôn*150