Chuỗi Sự Kiện Tuần (04/01 - 07/01)
03-01-2019

Ưu Đãi Hạn Giờ - Mua Quà Giá 1 vàng

-= Ưu Đãi Hạn Giờ - Mua Quà Giá 1 vàng =-

Thời gian:
  • 4/1 - 7/1 Áp dụng S1 - S187
NgàyĐiều kiệnVật phẩm được muaGiá Vàng ưu đãiGiới hạn mua
04/01Nạp ít nhất 400 vàngĐá Đột Phá Trang Bị*101 vàng1
Nạp ít nhất 400 vàngTinh Thần Nguyên*31 vàng1
Nạp ít nhất 400 vàngĐá tăng ST Lv5*11 Vàng1
Nạp ít nhất 800 vàngĐá Nhanh Nhẹn lv5*11 vàng1
05/01Nạp ít nhất 400 vàngĐá Đột Phá Trang Bị*101 vàng1
Nạp ít nhất 400 vàngTinh Thần Nguyên*31 vàng1
Nạp ít nhất 400 vàngĐá tăng ST Lv5*11 Vàng1
Nạp ít nhất 800 VàngĐá Nhanh Nhẹn lv5*11 vàng1
06/01Nạp ít nhất 400 vàngĐá Đột Phá Trang Bị*101 vàng1
Nạp ít nhất 400 vàngTinh Thần Nguyên*31 vàng1
Nạp ít nhất 400 vàngĐá tăng ST Lv5*11 Vàng1
Nạp ít nhất 800 vàngĐá Nhanh Nhẹn lv5*11 vàng1
07/01Nạp ít nhất 400 vàngĐá Đột Phá Trang Bị*101 vàng1
Nạp ít nhất 400 vàngTinh Thần Nguyên*31 vàng1
Nạp ít nhất 400 vàngĐá tăng ST Lv5*11 Vàng1
Nạp ít nhất 800 vàngĐá Nhanh Nhẹn lv5*11 vàng1