1900 561 558
( 2000đ/phút )

Chuỗi Sự Kiện Tuần (04/11 - 08/11)
03-11-2018

Nạp Vàng Tặng 100% Vàng & Quà Hiếm

Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngKiếm Trừ Yêu*1Thiên Nhân Lệnh*1Chìa Khóa Tử Kim*1Lệnh Lật Bài*2Dây Thả Diều*1
200200 VàngKiếm Trừ Yêu*1Thiên Nhân Lệnh*2Chìa Khóa Tử Kim*2Lệnh Lật Bài*2Dây Thả Diều*2
388400 VàngKiếm Trừ Yêu*2Thiên Nhân Lệnh*2Chìa Khóa Tử Kim*4Lệnh Lật Bài*4Dây Thả Diều*4
800800 VàngKiếm Trừ Yêu*4Thiên Nhân Lệnh*4Chìa Khóa Tử Kim*6Lệnh Lật Bài*4Dây Thả Diều*8
12001200 VàngKiếm Trừ Yêu*7Thiên Nhân Lệnh*6Chìa Khóa Tử Kim*8Lệnh Lật Bài*5Dây Thả Diều*15
20002000 VàngKiếm Trừ Yêu*12Thiên Nhân Lệnh*10Chìa Khóa Tử Kim*10Lệnh Lật Bài*5Dây Thả Diều*25
40004000 VàngKiếm Trừ Yêu*25Thiên Nhân Lệnh*20Chìa Khóa Tử Kim*12Lệnh Lật Bài*15Dây Thả Diều*50
67506750 VàngKiếm Trừ Yêu*40Thiên Nhân Lệnh*30Chìa Khóa Tử Kim*20Lệnh Lật Bài*20Dây Thả Diều*80