Chuỗi Sự Kiện Tuần (08/01 - 10/01)
07-01-2019

Ẩm thực Cung Đình

-= Ẩm thực Cung Đình =-

Thời gian:
  • 8/1 - 10/1 | Áp dụng S1 - S186
Nội dung:

Nhiệm vụ thu thập nguyên liệu

ItemPhần thưởngGiới hạn
Level 20 đăng nhập mỗi ngàyQuà Món Ngon*1Dương Tâm Đơn*2Lệnh Bài Thú Cưng*1Reset mỗi ngày
Câu cá 200 lầnQuà Món Ngon*1Đĩnh Bạc Lớn*2Dương Tâm Đơn*2Reset mỗi ngày
Thắng phó bản 30 lầnQuà Món Ngon*2Cửu Âm Chân Kinh*1Tiền Bói*2Reset mỗi ngày
Quét truyện ký  20 lầnQuà Món Ngon*1Tinh Lực Đơn*1Lệnh Bài Thú Cưng*1Reset mỗi ngày
Mua thể lực 20 lầnQuà Món Ngon*5Chìa Thần Bí*2Thẻ Mèo Dễ Thương*1Reset mỗi ngày
Nấu ăn 10 lầnQuà Món Ngon*1Cửu Âm Chân Kinh*1Tinh Lực Đơn*1Reset mỗi ngày
Rung cây vàng 10 lầnQuà Món Ngon*1Bản Lam Căn*1Thẻ Mèo Dễ Thương*1Reset mỗi ngày
Rung cây vàng 30 lầnQuà Món Ngon*5Bản Lam Căn*1Thẻ Mèo Dễ Thương*1Reset mỗi ngày
Kỳ ngộ 10 lầnQuà Món Ngon*1Quà Thăng Quan*1Đĩnh Bạc Lớn*2Reset mỗi ngày
Vượt BBKT 5 lầnQuà Món Ngon*1Tinh Lực Đơn*1Tiền Bói*2Reset mỗi ngày
Tạo mới truyện ký 2 lầnQuà Món Ngon*2Quy Giáp*1Thẻ Mèo Dễ Thương*1Reset mỗi ngày
Tạo mới truyện ký 5 lầnQuà Món Ngon*5Quy Giáp*1Thẻ Mèo Dễ Thương*1Reset mỗi ngày