Chuỗi Sự Kiện Tuần (08/01 - 10/01)
07-01-2019

Bán Lại Thời Trang Hoàng Nhi

-= Bán Lại Thời Trang Hoàng Nhi =-

Thời gian:
  • 8/1 - 10/1 | Áp dụng S1 - S187
Thời gian:
  • Mỗi vật phẩm chỉ mua 1 lần trong suốt sự kiện
  • Nếu Chủ nhân đã sở hữu rồi thì sẽ không dùng được nữa. Giới hạn 1 chủ nhân chỉ sở hữu được 1 bộ thời trang công chúa và 1 bộ thời trang hoàng tử cùng tên.
Vật phẩm đổiVật phẩm nhận
Lương Nhân Lệnh*8Vàng*500Tiểu Lan Hương Công Chúa*1
Lương Nhân Lệnh*8Vàng*500Tiểu Lan Hương Hoàng Tử*1
Lương Nhân Lệnh*8Vàng*500Quà Sinh Nhật Công Chúa*1 (Khổng Tước Vũ)
Lương Nhân Lệnh*8Vàng*500Quà Sinh Nhật HoàngTử*1 (Khổng Tước Vũ)