Chuỗi Sự Kiện Tuần (08/01 - 10/01)
07-01-2019

Kho Báu Cung Đình

-= Kho Báu Cung Đình =-

Thời gian:
  • 8/1 - 10/1 | Áp dụng S1 - S186
Đại Kiều
Nạp mỗi ngày ít nhấtPhần thưởng    
Ngày thứ nhất nạp 80 VàngTinh Thần Nguyên*1Sắc Phong Lệnh-Cao*5Hồn Đại Kiều *1Hộp Đá-Siêu*1 
Ngày thứ hai nạp 80 VàngQuà Tiềm Năng*1Đá Luyện*1Hồn Đại Kiều *2Hộp Đá-Siêu*2 
Ngày thứ ba nạp 80 VàngTúi 100 Vàng*1Sắc Phong Lệnh-Cao*10Hồn Đại Kiều *3Hộp Đá-Siêu*3 
Ngày thứ tư nạp 80 VàngTinh Thần Nguyên*1Túi 100 Vàng*1Hồn Đại Kiều *4Đá Luyện*1Quà Tiềm Năng*1
Ngày thứ năm nạp 80 VàngQuà Tiềm Năng*1Túi 100 Vàng*1Hồn Đại Kiều *5Đá Luyện Cao*1Hộp Đá-Siêu*5
Ngày thứ sáu nạp 80 VàngQuà Tiềm Năng*1Túi 100 Vàng*1Hồn Đại Kiều *6Sắc Phong Lệnh-Cổ*1Hộp Đá-Siêu*6
Ngày thứ bảy nạp 80 VàngPhi Phong Tím*1Nền Thủy Nguyệt*1Hồn Đại Kiều *9Uy Hổ Kỳ*1Hộp Đá-Siêu*9