Chuỗi Sự Kiện Tuần (08/01 - 10/01)
07-01-2019

Nạp Tích Lũy 4 Ngày

-= Nạp Tích Lũy 4 Ngày =-

Thời gian:
  • 8/1 - 10/1 | Áp dụng S1 - S187
Số Vàng Nạp tích lũyQuà
200Quà Thiên Hoa Công Chúa*1Hoa Đón Xuân*5Tinh Đồ*5
388Sắc Phong Lệnh Cổ*1Hoa Đón Xuân*10Quà Thiên Hoa Hoàng Tử*1
800Sắc Phong Lệnh Cổ*2Hoa Đón Xuân*20Đĩnh Bạc Lớn*400
1200Tinh Thần Nguyên*2Hoa Đón Xuân*30Đĩnh Bạc Lớn*600
2000Đá Đột Phá Trang Bị*20Hoa Đón Xuân*40Quà Tiềm Năng*5
4000Đá Thức Tỉnh*10Tinh Thần Nguyên*3Hoa Đón Xuân*100
6750Đặc tính tăng hoàn*10Tinh Thần Nguyên*4Hộp Mảnh Thần*20
13500Đá Chân Tiên*1Quà Tiềm Năng*20Uy Hổ Kỳ*1
20000Đá Chân Tiên*2Quà Bộ Tiêu Tương*1Quà Tiềm Năng*25
30000Giày Tiêu Tương*1Uy Hổ Kỳ*1Đá Luyện Cao*3
40000Đá Chân Tiên*6Uy Hổ Kỳ*2Đá Luyện*15
50000Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1Uy Hổ Kỳ*3Đá Luyện*20