Chuỗi Sự Kiện Tuần (08/01 - 10/01)
07-01-2019

Quỹ Đầu Tư - Nạp 1 nhận Vàng gấp 5 lần

-= Quỹ Đầu Tư - Nạp 1 nhận Vàng gấp 5 lần =-

Thời gian:
 • 8/1 - 10/1 Áp dụng S1 - S186
CÓ HAI GÓI ĐẦU TƯ SIÊU CẤP:
 • Gói đầu tư 80 Vàng: sẽ được hoàn trả 60 Vàng/ngày (trong 5 ngày tiếp theo), tổng cộng Vàng nhận được là 380 Vàng.
 • Gói đầu tư 800 Vàng : sẽ được hoàn trả 200 Vàng/ngày (trong 15 ngày tiếp theo), tổng cộng Vàng nhận được là 3800 Vàng.
HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT GÓI ĐẦU TƯ:
 • Điều kiện: Đã đạt Vip2 trở lên - Nạp 80 Vàng trở lên sẽ kích hoạt gói đầu tư 80 Vàng
 • Điều kiện: Đã đạt Vip 5 trở lên - Nạp 800 Vàng trở lên sẽ kích hoạt cả gói đầu tư 80 vàng và gói đầu tư 800 Vàng
CÁCH NHẬN HOÀN TRẢ MỖI NGÀY:
 • Mỗi ngày vào lại giao diện Quỹ Đầu Tư Siêu Cấp nhận Vàng. Nếu không nhận Vàng trong ngày, sẽ bị mất Vàng ngày đó
 • Chú ý không hoàn trả Vàng qua Thư
Chú ý:
 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, chỉ có thể kích hoạt 1 gói đầu tư 80 Vàng và 1 gói đầu tư 800 Vàng.
 • Phải đạt điều kiện VIP, sau đó tham gia nạp 80 Vàng, hoặc 800 Vàng thì mới được tính.
 • Vd: Khi đã là Vip 2 trở lên, sau đó nạp 80 Vàng mới kích hoạt được Gói Đầu Tư 80 Vàng
 • Hoặc khi đã đạt Vip 5 trở lên, sau đó nạp 800 Vàng mới kích hoạt được Gói Đầu Tư 80 Vàng và Gói Đầu Tư 800 Vàng.