Chuỗi Sự Kiện Tuần (09/11  - 12/11)
08-11-2018

Nạp Vàng x2

-= Nạp Vàng x2 =-

Thời gian: 09/11 - 12/11
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngTinh Đồ*1Hoa Chớm Nở*3Hộp Quà*5Đá Luyện*1
200200 VàngTinh Đồ*2Hoa Chớm Nở*5Hộp Quà*15Đá Luyện*1
388400 VàngTinh Đồ*4Hoa Chớm Nở*10Hộp Quà*25Đá Luyện*1
800800 VàngTinh Đồ*8Hoa Chớm Nở*20Hộp Quà*50Đá Luyện*1
12001200 VàngTinh Thần Nguyên*1Hoa Chớm Nở*50Hộp Quà*75Đá Luyện*2
20002000 VàngTinh Thần Nguyên*2Hoa Chớm Nở*100Hộp Quà*125Đá Luyện*2
40004000 VàngTinh Thần Nguyên*4Hoa Chớm Nở*150Hộp Quà*250Đá Luyện*4
67506750 VàngTinh Thần Nguyên*6Hoa Chớm Nở*200Hộp Quà*425Đá Luyện*7