Chuỗi Sự Kiện Tuần (1.2 - 4.2)
31-01-2019

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 1.2 - 4.2 Áp dụng S1 - S188
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngLì Xì*5Quy Giáp*4Quà Tiềm Năng*1Hoa Thời Khắc Hồng*1Hoa Khai Phú Quý*3
200200 VàngLì Xì*15Quy Giáp*4Quà Tiềm Năng*2Hoa Thời Khắc Hồng*1Hoa Khai Phú Quý*5
388400 VàngLì Xì*25Quy Giáp*6Quà Tiềm Năng*3Hoa Thời Khắc Hồng*1Hoa Khai Phú Quý*10
800800 VàngLì Xì*50Quy Giáp*6Quà Tiềm Năng*4Hoa Thời Khắc Hồng*1Hoa Khai Phú Quý*20
12001200 VàngLì Xì*75Quy Giáp*10Quà Tiềm Năng*5Hoa Thời Khắc Hồng*1Hoa Khai Phú Quý*50
20002000 VàngLì Xì*125Quy Giáp*10Đá Thức Tỉnh*2Hoa Thời Khắc Hồng*2Hoa Khai Phú Quý*100
40004000 VàngLì Xì*250Quy Giáp*14Đá Thức Tỉnh*4Hoa Thời Khắc Hồng*4Hoa Khai Phú Quý*150
67506750 VàngLì Xì*425Quy Giáp*20Đá Thức Tỉnh*7Hoa Thời Khắc Hồng*7Hoa Khai Phú Quý*200