Chuỗi Sự Kiện Tuần (1.3 - 4.3)
28-02-2019

Đổi Dưa Hấu - Nhận Thời trang Âu Phong 

-= Đổi Dưa Hấu - Nhận Thời trang Âu Phong  =-

Thời gian:
  • 1/3 - 4/3 | Áp dụng S1 - S190
  • Đổi thời trang duy nhất mùa dưa này
Giới hạn lần đổiVật phẩm dùng để đổiVật phẩm nhận
Mỗi ngày 3 lầnDưa Hấu*50Vàng*799Đá Thức Tỉnh*1
Mỗi ngày 5 lầnDưa Hấu*30Vàng*66Quà Tiềm Năng*1
1 lần trong suốt sự kiệnDưa hấu*499 Đầu Âu Phong Mỹ Vũ*1
1 lần trong suốt sự kiệnDưa hấu*499 Phụ Kiện Âu Phong Mỹ Vũ*1
1 lần trong suốt sự kiệnDưa hấu*499 Trang Sức Âu Phong Mỹ Vũ*1
1 lần trong suốt sự kiệnDưa hấu*499 Tóc Âu Phong Mỹ Vũ*1
1 lần trong suốt sự kiệnDưa hấu*1299 Trang phục Âu Phong Mỹ Vũ*1
Mỗi ngày 40 lần Vàng *88Hạt giống dưa hấu *1
Mỗi ngày 10 lầnDưa Hấu*7Vàng*19Chìa Thần Bí*1
Mỗi ngày 30 lầnDưa hấu *5Vàng*19Bùa tạo mới tuyệt kỹ*1
Mỗi ngày 20 lầnDưa hấu *10Vàng*39Bùa tăng kỹ năng Cao*1
Mỗi ngày 10 lầnDưa hấu *10Vàng*288Sắc Phong Lệnh Thiên*1
Mỗi ngày 3 lầnDưa hấu *30Vàng*2199Hoa Hẹn Ước*1
Mỗi ngày 10 lầnDưa hấu *10Vàng*799Hoa Ngưu Lang Chức Nữ*1
Mỗi ngày 10 lầnDưa hấu *10Vàng*288Bách Luyện Cang*1
Mỗi ngày 10 lầnDưa hấu*3Vàng*29Tinh Đồ*1
Mỗi ngày 1 lầnDưa hấu *50Vàng *3999Đá Tăng ST 7*1
Mỗi ngày 1 lầnDưa hấu *50Vàng *3000Sắc Phong Lệnh Cổ*1
Mỗi ngày 1 lầnDưa hấu *30Vàng *1499Đá Tăng ST 6*1
Mỗi ngày 1 lầnDưa hấu *50Vàng *3999Đá Giảm ST Lv7*1
Mỗi ngày 3 lầnThiên Nhân Lệnh*10Vàng*699Đá Luyện*1
Mỗi ngày 1 lầnDưa hấu *30Vàng *1499Đá Giảm ST Lv6*1
Mỗi ngày 50 lầnDưa hấu *7Vàng *228Hồn phách Vệ Tử Phu *1
Dưa hấu *10Vàng *228Hồn phách Doanh Chính *1
Dưa hấu *7Vàng *228Hồn phách Lưu Triệt *1
Mỗi ngày 5 lầnDưa Hấu*10Vàng*859Tinh Thần Nguyên*1
Mỗi ngày 10 lầnDưa Hấu*10Vàng*99Mảnh Tâm Pháp Vàng*1
Mỗi ngày 15 lầnVàng*138Thiên Nhân Lệnh *3Hồn Phách Chân Cơ*1
Dưa hấu *1Thiên Nhân Lệnh *1Hồn phách Thúy Kiều *1
Dưa hấu *1Hồn phách Lan Lăng Vương *2Hồn phách Thúy Kiều *1
Mỗi ngày 3 lầnDưa hấu *5Vàng *108Đá Tiến Cấp Nhẫn Cao *1
Mỗi ngày 30 lầnDưa hấu *2Vàng *8EXP Đơn Siêu *1
Dưa hấu *1Vàng *28Đỉnh Bạc Lớn *1
Dưa hấu *3Vàng *38Cửu Âm Chân Kinh *1
Dưa hấu *6Vàng *138Đá EXP Thời trang *1
Dưa hấu *5Vàng *188Hồn phách Lữ Bố *1
Dưa hấu *6Vàng *208Hồn phách Gia Cát Lượng *1
Dưa hấu *6Vàng *208Hồn phách Lí Bạch *1
Dưa hấu *6Vàng *208Hồn phách Võ Tắc Thiên *1
Dưa hấu *7Vàng *228Hồn phách Đại Kiều *1
Dưa hấu *7Vàng *228Hồn phách Tây Thi *1
Dưa hấu *7Vàng *228Hồn phách Điêu Thuyền *1