Chuỗi Sự Kiện Tuần (10:00 ngày 14/6 - 17/6)
13-06-2019

BXH Phu Thê Lý Hương Quân & Combo Đậu Bông

-= BXH Phu Thê Lý Hương Quân & Combo Đậu Bông =-

Thời gian:
  • 10h ngày 14/6 - 16/6 Áp dụng S1-197
  • 23h59 ngày 17/6 trao quà
Hoa Mưa Xuân
1Hồn Lý Hương Quân*299Tinh Phách Nhanh 7*3Đá Linh Thú*70Uy Hổ Kỳ*21 Cặp Combo Đậu Bông
2 và 3Hồn Lý Hương Quân*199Tinh Phách Nhanh 7*2Đá Linh Thú*50Uy Hổ Kỳ*11 Cặp Combo Đậu Bông
4 đến 5Hồn Lý Hương Quân*99Tinh Phách Nhanh 7*1Đá Linh Thú*40Uy Hổ Kỳ*11 Cặp Combo Đậu Bông
6 đến 10Hồn Ngư Huyền Cơ*150Tinh Phách Nhanh 6*2Đá Linh Thú*30Uy Hổ Kỳ*1
11 đến 50Hồn Ngư Huyền Cơ*100Tinh Phách Nhanh 6*1EXP Đơn Siêu *200Đá Luyện*2
51 đến 100Hồn Ngư Huyền Cơ*60Tinh Phách Nhanh 5*1EXP Đơn Siêu *100Đá Luyện*1