Chuỗi Sự Kiện Tuần (10:00 ngày 14/6 - 17/6)
13-06-2019

Đổi Vật Phẩm Đặc Biệt - Giảm Giá

-= Đổi Vật Phẩm Đặc Biệt - Giảm Giá =-

Thời gian:
  • 10h ngày 14/6 - 17/6 | Áp dụng S1 - S197
Vật Phẩm dùng để đổiVật Phẩm NhậnĐiều KiệnSố lần đổi
Vàng*1Dưỡng Tâm Đơn*10VIP 0 Trở lên1 lần mỗi ngày
Vàng*1Thẻ lạc Đà*1VIP 4 trở lên1 lần mỗi ngày
Vàng*1Thẻ Mèo*1Vip 4 trở lên1 lần mỗi ngày
Vàng*1Thẻ Mèo Dễ thương*1Vip 4 trở lên1 lần mỗi ngày
Vàng*1Thẻ Chihuahua*1Vip 4 trở lên1 lần mỗi ngày
Vàng*1Tinh Thần Nguyên*2Vip 8 trở lên1 lần mỗi ngày
Vàng*1 Hình Ngoại Thất Lam*1Vip 10 trở lên1 lần mỗi ngày
Vàng*999Đá Thức Tỉnh*1Vip 2 trở lên2 lần mỗi ngày
Vàng*999Đá Thức Tỉnh*1Vip 10 trở lên5 lần mỗi ngày
Vàng*999Đá Luyện*1Vip 2 trở lên3 lần mỗi ngày
Vàng*1999Đá Luyện Cao*1Vip 2 trở lên2 lần mỗi ngày
Vàng*200Hộp Mảnh Thần*3Vip 1 trở lên5 lần mỗi ngày
Vàng*200Tinh Thần Nguyên*1Vip 1 trở lên5 lần mỗi ngày
Vàng*100Quà Tiềm Năng*1VIP 0 Trở lên20 lần mỗi ngày
Vàng*1060 (giảm giá đặc biệt)Đá Thân Mật Thú Cưng*4Vip 4 trở lênreset mỗi ngày
Vàng*4999 (giảm giá 50%)Đá Hợp Tâm Thú Cưng*5Vip 8 trở lên1 lần/suốt sự kiện
Vàng*6000 (giảm giá đặc biệt)Bùa Tẩy Luyện*100Vip 8 trở lên1 lần/suốt sự kiện
Vàng*3500 (giảm giá đặc biệt)Chìa Thần Bí*100Vip 8 trở lên2 lần/suốt sự kiện
Vàng*3500 (giảm giá 50%)Quà Thú Cưng*1Vip 8 trở lên1 lần/suốt sự kiện
Vàng*1699 (giảm giá đặc biệt)Hình Đồ Dùng Vàng*1VIP 0 Trở lên1 lần/suốt sự kiện
Vàng*3999Xẻng Lạc Dương*100VIP 0 Trở lên1 lần/suốt sự kiện
Vàng*200Hình Ngoại Thất Lam*1VIP 1 Trở lên30 lần/suốt sự kiện
Vàng*700Hình Ngoại Thất Tím*1VIP 1 Trở lên30 lần/suốt sự kiện
Vàng*1250Hình Ngoại Thất Tím*VàngVIP 1 Trở lên5 lần/sướt sự kiện
Vàng*300Vật Liệu Xây*30VIP 1 Trở lên15 lần/suốt sự kiện