Chuỗi Sự Kiện Tuần (10:00 ngày 14/6 - 17/6)
13-06-2019

Kho Báu Cung Đình Wang So & Nền Tinh Hà Thiên

-= Kho Báu Cung Đình Wang So & Nền Tinh Hà Thiên =-

Thời gian:
  • 10h ngày 14/6 - 20/6| Áp dụng S1 - S197
360mobi- WangSo
Nạp mỗi ngày ít nhấtPhần thưởng     
Ngày thứ nhất nạp 80 VàngQuà Tiềm Năng*1Sắc Phong Lệnh-Cao*5Hộp Đá-Siêu*1Tinh Thần Nguyên*1Hồn 360mobi- WangSo *5 
Ngày thứ hai nạp 80 VàngQuà Tiềm Năng*2Đá Thức Tỉnh*1Đá Luyện*1Tinh Thần Nguyên*1Hồn 360mobi- WangSo *10 
Ngày thứ ba nạp 80 VàngĐá Thức Tỉnh*1Túi 100 Vàng*1Hộp Đá-Siêu*3Vật Liệu Xây*20Hồn 360mobi- WangSo *10 
Ngày thứ tư nạp 80 VàngHoa Thời Khắc Hồng*1Đá Luyện*1Túi 100 Vàng*1Tinh Thần Nguyên*1Hồn 360mobi- WangSo *15 
Ngày thứ năm nạp 80 VàngHoa Hẹn Ước*1Đá Luyện Cao*1Túi 100 Vàng*1Vật Liệu Xây*30Hồn 360mobi- WangSo *15 
Ngày thứ sáu nạp 80 VàngUy Hổ Kỳ*1Sắc Phong Lệnh-Cổ*1Túi 100 Vàng*1Hộp Đá-Siêu*6Hồn 360mobi- WangSo *15 
Ngày thứ bảy nạp 80 VàngKhung Tinh Hà Thiên*1Đá Thức Tỉnh*3Quà Tiềm Năng*10Mảnh Tâm Pháp Vàng*10Hồn 360mobi- WangSo *20Phi Phong Tím*1