Chuỗi Sự Kiện Tuần (10:00 ngày 14/6 - 17/6)
13-06-2019

Nạp Tích Lũy

-= Nạp Tích Lũy =-

Thời gian:
  • 10h ngày 14/6 - 16/6 Áp dụng S1 - S197
Số Vàng nạpQuà
200Hoa Mưa Xuân*5Tinh Thần Nguyên*1Đá Thức Tỉnh*1
388Hoa Mưa Xuân*10Tinh Thần Nguyên*3Hộp Sách KN Cao*1
800 (ưu đãi)Hộp Tinh Phách lv4*2Mảnh Linh Thú*5Đá Hợp Tâm Thú Cưng*1
1200Hoa Mưa Xuân*30Đá Tăng ST5*1Quà Tiềm Năng*5
2000 (Hiếm)Hoa Mưa Xuân*50Hình Ngoại Thất Vàng*1Giường Bách Niên*1
4000 (ưu đãi)Đá Nhanh Nhẹn lv6*1Mảnh Linh Thú*20Hình Ngoại Thất Tím*3
6750Hồn Hề Thúc Dạ*10Thiết Ngoại Vẫn Thiết *4Bùa Tăng Kỹ Năng-Cao *40
13500Hồn Hề Thúc Dạ*20Thiết Ngoại Vẫn Thiết *6Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *1
20000 (ưu đãi)Hồn Hề Thúc Dạ*30Thiết Ngoại Vẫn Thiết *8Quà Tiêu Tương*1
30000Đá Linh Thú*30Thiết Ngoại Vẫn Thiết *12Hình Ngoại Thất Vàng*5
40000Đá Luyện Cao*5Quà Bộ Tinh Hán*1Đá Nhanh Nhẹn Lv7*1
50000Hộp Tinh Phách lv7*3Quà Tiềm Năng*100Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1