Chuỗi Sự Kiện Tuần (10:00 ngày 14/6 - 17/6)
13-06-2019

Nạp tích lũy Đặc Biệt 17/6

-= Nạp tích lũy Đặc Biệt 17/6  =-

Thời gian:
  • Ngày 17/6 | Áp dụng S1 - S197
Số Vàng nạpQuà
388Đá Linh Thú*3Hình Ngoại Thất Lam*2Đá Thức Tỉnh*2
800Sắc Phong Lệnh Cổ*3Hình Ngoại Thất Tím*1Đĩnh Bạc Lớn*400
1200Đá Linh Thú*7Bùa Tăng Kỹ Năng Cao*20Quà Tiềm Năng*5
2000Exp Đơn Thú Lớn*10Bùa Tăng Kỹ Năng Cao*30Hình Ngoại Thất Vàng*1
4000Đá Linh Thú*10Đá Hợp Tâm Thú Cưng*2Hình Ngoại Thất Vàng*1
6750Uy Hổ Kỳ*1Thiên Ngoại Vẫn Thiết *4Tiền Bói*100
13500Đá Linh Thú*15Thiên Ngoại Vẫn Thiết *6Đá Chân Tiên*1
20000Đá Linh Thú*20Thiên Ngoại Vẫn Thiết *8Đá Chân Tiên*2
30000Đá Thức Tỉnh*30Thiên Ngoại Vẫn Thiết *12Quà Bộ Tiêu Tương*1
40000Đá Luyện Cao*5Uy Hổ Kỳ*2Hộp Mảnh-Thần*60
50000Hộp Tinh Phách lv7*3Uy Hổ Kỳ*3Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1