Chuỗi Sự Kiện Tuần (10:00 ngày 14/6 - 17/6)
13-06-2019

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 10h ngày 14/6 - 17/6 Áp dụng: S1-197
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*1Đặc tính tăng hoàng*1Tinh Thần Nguyên*1Hoa Mưa Xuân*3
200200 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*1Đặc tính tăng hoàng*1Tinh Thần Nguyên*1Hoa Mưa Xuân*5
388400 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*2Đặc tính tăng hoàng*1Tinh Thần Nguyên*1Hoa Mưa Xuân*10
800800 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*4Đặc tính tăng hoàng*2Tinh Thần Nguyên*1Hoa Mưa Xuân*20
12001200 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*6Đặc tính tăng hoàng*3Tinh Thần Nguyên*1Hoa Mưa Xuân*50
20002000 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*8Đặc tính tăng hoàng*6Tinh Thần Nguyên*2Hoa Mưa Xuân*100
40004000 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*16Đặc tính tăng hoàng*12Tinh Thần Nguyên*4Hoa Mưa Xuân*150
67506750 VàngBùa Tăng Kỹ Năng-Cao*30Đặc tính tăng hoàng*20Tinh Thần Nguyên*6Hoa Mưa Xuân*200