Chuỗi Sự Kiện Tuần (10:00 ngày 14/6 - 17/6)
13-06-2019

Tiêu Tích Lũy

-= Tiêu Tích Lũy =-

Thời gian:
  • 10h ngày 14/6 - 17/6 Áp dụng S1 - S197
Nội dungMốc Tiêu VàngPhần thưởng
Tiêu tích lũy đạt mốc Vàng quy định sẽ được nhận thưởng ko reset200Đỉnh Bạch Lớn*20Tinh Đồ*3Hoa Mưa Xuân*5
400Đỉnh Bạch Lớn*50Đá Đột Phá Trang bị*5Hoa Mưa Xuân*10
800Vật liệu Xây*10Đá Đột Phá Trang bị*5Hoa Mưa Xuân*20
1200Vật liệu Xây*15Đá Thức Tỉnh*1Loan Báo Tin Vui*3
3000Hình Ngoại Thất Lam*1Đá Đột Phá Trang bị*10Đỉnh Bạc Lớn*100
5000 (hot)Hình Ngoại Thất Tím*1Tinh Hoa Linh Thú*3Mảnh Tâm Pháp Vàng*10
10000 (hot)Đá Hợp Tâm Thú Cưng*1Tinh Hoa Linh Thú*5Đá Thức Tỉnh*2
20000 (hot)Đá Hợp Tâm Thú Cưng*2Đá Thức Tỉnh*3Đá Thân Mật Thú Cưng*5
30000 (hot)Uy Hổ Kỳ*1Đá Tăng ST lv7*1Đá Thân Mật Thú Cưng*5
40000 (hot)Quà Bộ Thiên Toàn*1Đá Thức Tỉnh*5Vật Liệu Xây*100
60000 (hot)Thiên Ngoại Vẫn Thiết *5Thẻ Đổi Class Nhân Vật*1Hình Ngoại Thất Vàng*1
80000 (hot)Uy Hổ Kỳ*2Thiên Ngoại Vẫn Thiết *5Hình Ngoại Thất Vàng*2
100000Đá Linh Thú*30Đá Nhanh Nhẹn Lv7*1Quy Giáp*500
130000Đá Chân Tiên*3Tiền Bói*300Tinh Hoa Linh Thú*10
160000Đá Luyện cao*7Quy Giáp*300Đá Linh Thú*40
200000Đá Chân Tiên*6Quy Giáp*500Tinh Hoa Linh Thú*20