Chuỗi Sự Kiện Tuần (10:00 ngày 14/6 - 17/6)
13-06-2019

Tranh Mua

-= Tranh Mua =-

Thời gian:
  • 10h ngày 14/6 - 17/6 | Áp dụng S1 - S197
ItemMức giảmGiá gốcGiá bánGiới hạn mua mỗi ngàyGiới hạn VIP
Hộp Tấn Công-Thú*120%208166100
Hộp Phòng Thủ-Thú*120%208166100
Đá EXP Thời Trang20%260208200
Đá Phật Thủ20%5040100
Đá Quan Âm20%180144100
Túi Tài Nguyên Siêu*120%180144100
EXP Đơn-Siêu*520%100801000
Đá Giảm ST Lv720%6600528010
Đá Giảm ST Lv620%2200176010
Đá Tăng ST Lv720%6600528010
Đá Tăng ST Lv620%2200176010
Đá Nhanh Nhẹn Lv6*150%3900195010
Uy Hổ Kỳ*150%6000300030
Sắc Phong Lệnh-Cổ *150%5000250030
Đá Luyện*550%5000250050
Đá Luyện Cao*150%3000150050
Đặc tính tăng hoàn*550%50025050
Tinh thần nguyên*550%750037503