Chuỗi Sự Kiện Tuần (10:00 ngày 14/6 - 17/6)
13-06-2019

Ưu Đãi Hạn Giờ - Mua Quà Giá 1 vàng

-= Ưu Đãi Hạn Giờ - Mua Quà Giá 1 vàng=-

Thời gian:
  • 10h ngày 14/6 - 17/6 | Áp dụng S1 - S197
NgàyĐiều kiệnVật phẩm được muaGiá Vàng ưu đãiGiới hạn mua
24/5Nạp ít nhất 400 vàngĐá Thức Tỉnh*11 vàng1
Nạp ít nhất 400 vàngVật Liệu Xây*201 vàng1
Nạp ít nhất 400 vàngMảnh Tâm Pháp Vàng*31 Vàng1
Nạp ít nhất 4000 VàngHình Ngoại Thất Vàng*11 vàng1
25/5Nạp ít nhất 400 vàngĐá Thức Tỉnh*11 vàng1
Nạp ít nhất 400 vàngVật Liệu Xây*201 vàng1
Nạp ít nhất 400 vàngMảnh Tâm Pháp Vàng*31 Vàng1
Nạp ít nhất 4000 VàngHình Ngoại Thất Vàng*11 vàng1
26/5Nạp ít nhất 400 vàngĐá Thức Tỉnh*11 vàng1
Nạp ít nhất 400 vàngVật Liệu Xây*201 vàng1
Nạp ít nhất 400 vàngMảnh Tâm Pháp Vàng*31 Vàng1
Nạp ít nhất 4000 VàngHình Ngoại Thất Vàng*11 vàng1
27/5Nạp ít nhất 400 vàngĐá Thức Tỉnh*11 vàng1
Nạp ít nhất 400 vàngVật Liệu Xây*201 vàng1
Nạp ít nhất 400 vàngMảnh Tâm Pháp Vàng*31 Vàng1
Nạp ít nhất 4000 VàngHình Ngoại Thất Vàng*11 vàng1