Chuỗi Sự Kiện Tuần (10/6 - 12/6)
09-06-2019

BXH Phu Thê Trang Bị Đỏ

-= BXH Phu Thê Trang Bị Đỏ =-

Thời gian:
  • 10/6 - 12/6 Áp dụng S1-197
  • 1h ngày 13/6 trao quà
Hoa Đạp Tuyết Hồng Mai
1Giày Tình Hán*1Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1Đá Đột Phá Trang Bị*50Đá Luyện Cao*3
2 và 3Quà Bộ Tinh Hán*1Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *2Đá Đột Phá Trang Bị*40Đá Luyện Cao*2
4 đến 10Quà Tinh Hán*1Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *1Đá Đột Phá Trang Bị*30Đá Luyện Cao*1
11 đến 20Quà Tiêu Tương*2Đá Nhanh Nhẹn Lv5 *2Đá Đột Phá Trang Bị*20Đá Luyện*4
21 đến 50Tinh Thần Nguyên*20Đá Nhanh Nhẹn Lv5 *1Đá Đột Phá Trang Bị*15Đá Luyện*3
51 đến 100Tinh Thần Nguyên*15Đá Nhanh Nhẹn Lv5 *1Đá Đột Phá Trang Bị*10Đá Luyện*2

Tặng đạt mốc
Số hoa tặngThưởng
10EXP Đơn Siêu*2Đỉnh Bạc Lớn *2Đạp Tuyết Hồng Mai*5
50EXP Đơn Siêu*4Đỉnh Bạc Lớn *2Đạp Tuyết Hồng Mai*10
100EXP Đơn Siêu*6Đỉnh Bạc Lớn *4Đạp Tuyết Hồng Mai*15
200EXP Đơn Siêu*8Đỉnh Bạc Lớn *5Đạp Tuyết Hồng Mai*20
500EXP Đơn Siêu*10Đỉnh Bạc Lớn *6Đạp Tuyết Hồng Mai*40
1000EXP Đơn Siêu*15Đỉnh Bạc Lớn *8Đạp Tuyết Hồng Mai*60
1500EXP Đơn Siêu*20Đỉnh Bạc Lớn *10Đạp Tuyết Hồng Mai*80
2000EXP Đơn Siêu*25Đỉnh Bạc Lớn *15Đạp Tuyết Hồng Mai*100