Chuỗi Sự Kiện Tuần (10/6 - 12/6)
09-06-2019

BXH Tiêu Phí nhận Thiên Thạch Cổ

-= BXH Tiêu Phí nhận Thiên Thạch Cổ =-

Thời gian:
  • 10/6 - 12/6 Áp dụng S1 - S197
  • Tiêu ít nhất 3000 Vàng sẽ vào BXH
Top Tiêu VàngPhần thưởng
Top 1Thiên Thạch Cổ*2Skin Tiểu kiều*1EXP Đơn Thú Lớn*25Tiền Bói*150
Top 2Thiên Thạch Cổ*2Uy Hổ Kỳ*1EXP Đơn Thú Lớn*20Tiền Bói*100
Top 3Thiên Thạch Cổ*2Đá Giảm ST Lv6*2EXP Đơn Thú Lớn*15Tiền Bói*70
Top 4Tinh Thần Nguyên*7Đá Tăng ST Lv6*1EXP Đơn Thú Lớn*15Tiền Bói*60
Top 5Tinh Thần Nguyên*5Đá Giảm ST Lv6*1EXP Đơn Thú Lớn*10Tiền Bói*50
Top 6Tinh Thần Nguyên*3Hộp Đá Lv6*2EXP Đơn Thú Lớn*10Tiền Bói*40
Top 7Tinh Thần Nguyên*3Hộp Đá Lv6*2EXP Đơn Thú Lớn*5Tiền Bói*30
Top 8Tinh Thần Nguyên*2Hộp Đá Lv6*1EXP Đơn Thú Lớn*5Tiền Bói*20
Top 9Tinh Thần Nguyên*2Hộp Đá Lv6*1EXP Đơn Thú Lớn*3Tiền Bói*10
Top 10Tinh Thần Nguyên*2Hộp Đá Lv6*1EXP Đơn Thú Lớn*3Tiền Bói*10