Chuỗi Sự Kiện Tuần (10/6 - 12/6)
09-06-2019

Nạp Tích Lũy

-= Nạp Tích Lũy =-

Thời gian:
  • 10/6 - 12/6 Áp dụng S1 - S197
Số Vàng nạpQuà
200Kim Cương*80Chìa Thần Bí*10Đá Đột Phá Trang bị*5
388Đạp Tuyết Hồng Mai*10Tinh Thần Nguyên *2Đá Thức Tỉnh*2
800Hộp Sách KN Cao*1Tinh Thần Nguyên *3Khung Chat Ngân Hà*1
1200Đạp Tuyết Hồng Mai*30Chìa Thần Bí *15Đĩnh Bạc Lớn*600
2000Bùa Tăng Kỹ Năng Cao*20Chìa Thần Bí *20Quà Tiềm Năng*10
4000Đạp Tuyết Hồng Mai*120Quẻ Từ*30Đá Thức Tỉnh*5
6750Uy Hổ Kỳ*1Thiên Ngoại Vẫn Thiết *4Bùa Tăng Kỹ Năng-Cao *40
13500Hồn Đỗ Thập Nương*10Thiên Ngoại Vẫn Thiết *6Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *1
20000Hồn Đỗ Thập Nương*20Thiên Ngoại Vẫn Thiết *8Quà Tiêu Tương*1
30000Hồn Đỗ Thập Nương*100Thiên Ngoại Vẫn Thiết *12Quà Bộ Tiêu Tương*1
40000Đá Luyện Cao*2Uy Hổ Kỳ*2Đá Nhanh Nhẹn Lv6 *2
50000Đá Luyện Cao*3Uy Hổ Kỳ*3Đá Nhanh Nhẹn Lv7 *1