Chuỗi Sự Kiện Tuần (10/6 - 12/6)
09-06-2019

Nạp x2

-= Nạp x2 =-

Thời gian:
  • 10/6 - 12/6 Áp dụng: S1-197
Số vàng nạpPhần thưởng
8080 VàngTinh Thần Nguyên*1Quà Tiềm Năng*1Đá Luyện*1Tiền Bói*2Hoa Đạp Tuyết Hồng Mai*3
200200 VàngTinh Thần Nguyên*1Quà Tiềm Năng*1Đá Luyện*1Tiền Bói*4Hoa Đạp Tuyết Hồng Mai*5
388400 VàngTinh Thần Nguyên*1Quà Tiềm Năng*1Đá Luyện*1Tiền Bói*6Hoa Đạp Tuyết Hồng Mai*10
800800 VàngTinh Thần Nguyên*1Quà Tiềm Năng*2Đá Luyện*1Tiền Bói*8Hoa Đạp Tuyết Hồng Mai*20
12001200 VàngTinh Thần Nguyên*1Quà Tiềm Năng*3Đá Luyện*2Tiền Bói*12Hoa Đạp Tuyết Hồng Mai*50
20002000 VàngTinh Thần Nguyên*2Quà Tiềm Năng*5Đá Luyện*2Tiền Bói*20Hoa Đạp Tuyết Hồng Mai*100
40004000 VàngTinh Thần Nguyên*4Quà Tiềm Năng*10Đá Luyện*4Tiền Bói*40Hoa Đạp Tuyết Hồng Mai*150
67506750 VàngTinh Thần Nguyên*6Quà Tiềm Năng*15Đá Luyện*7Tiền Bói*60Hoa Đạp Tuyết Hồng Mai*200